^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Tak jak w życiu charakter człowieka kształtuje się przez doświadczenie i refleksję , tak też psychoterapia opiera się na aktywnym doświadczeniu , prowadzącym do lepszego zrozumienia siebie i swojego życia


SPEŁNIONE MARZENIA
Telefon: 507-053-125
e-mail: agaziembinska@gmail.com

Spełnione marzenia

Totalna biologia

 

 

Totalna Biologia
czyli Recall Healing


Link do plakatu Projekt Cel
Link do plakatu Drzewo Genealogiczne


Chciałam pokrótce przybliżyć  Państwu według jakiej metody pracuję z chorobami fizycznymi i psychicznymi.Wiele chorób powstaje z powodu niewyrażonych emocji, konfliktów i tajemnic rodzinnych należących do nas jak i naszych przodków do 7 pokolenia wstecz. Dzięki ustawieniom Hellingera i Totalnej biologii jestem w stanie pomoc w procesie zdrowienia. W metodzie Recall Healing skupiam się na zadawaniu właściwych pytań, które pozwolą choremu uświadomić sobie głęboko skrywane emocje i oparte na nich  przekonania, co prowadzi do rozwiązania konfliktu, a co za tym idzie, do usunięcia związanej z nim choroby fizycznej lub psychicznej. W czasie terapii stosuje się nazwanie przyczyny choroby, przyjęcia jej , odreagowanie  emocjonalne i zapomnienia o wszystkim. W trakcie pracy tworzy się układankę historii swojego życia w sposób świadomy, co uwalnia nas od przyczyn chorób i niepowodzeń życiowych  i naszych dzieci i wnuków. według Junga: " To co nie jest uświadomione jest naszym przeznaczeniem". Metodę Recall Healing stworzyli dr.Hamer, dr Sabbah,  dr Frechet, dr Schutzenberger i Gilbert Renaud.  Tą metoda pracuje również mgr psychologii Agnieszka Ziembińska. Totalna biologia (zwana również Recall Healling) jest  kluczem do zrozumienia siebie i swoich bliskich oraz uświadomienia sobie, co tak naprawdę jest ważne dla naszego organizmu. Metoda  ta polega ma przyjrzenie się naszemu życiu od strony zachodzących w nim procesów biologicznych, zachęcając tym samym do zmiany sposobu postrzegania naszego zdrowia i pojawiających się w naszym życiu chorób.

Choroby są reakcją mózgu na przeżywany stres emocjonalny. Każde schorzenie ma swój początek w emocjach i jest przejawem konfliktów, których doświadczamy w głębi naszego umysłu.  Mowa tu o nagłym i przytłaczającym stresie wywołującym szok lub długotrwałym obciążającym stresie, któremu towarzyszy obsesyjny stan umysłu. Choroba pojawia się, gdy nasz świadomy umysł nie jest w stanie dłużej zajmować się traumatyczną sytuacją i mózg, aby nie przeciążać organizmu, przesuwa problem do podświadomości, która następnie znajduje rozwiązanie w obrębie naszej biologii. Bezpośrednią przyczyną określonego rodzaju choroby jest więc emocjonalny wpływ naszego odczucia. Chorujemy dlatego, że nie uświadamiamy sobie wagi tego najsilniej odczutego doświadczenia, a właśnie odnalezienie go może przyczynić się do poprawy zdrowia, a czasem do całkowitego wyzdrowienia.

W czasie pracy zajmujemy się następującą tematyką

- Projekt celu
- Drzewo genealogiczne
- Badanie linia życia
- Poszukiwanie źródeł chorób w obrębie rodziny

Metodę tę stworzyli dr.Hamer, dr Sabbah,  dr Frechet, dr Schutzenberger i Gilbert Renaud. 

W Recall Healing (zwanym Totalna Biologią))  wykorzystujemy piramidę zdrowia by wyjaśnić cel pojawiających się zachowań lub chorób. Na górze piramidy jest psyche: emocje, myśli, decyzje, wierzenia, religie, uwarunkowania czyli sposób ,  jaki na co dzień radze sobie z problemami. Poniżej w piramidzie jest automatyczny mózg, który utrzymuje mnie przy życiu z chwili na chwile i nigdy się nie myli. Na samym dole tej piramidy jest nasze ciało kontrolowane przez mózg automatyczny. Dopóki ciało jest kontrolowane przez automatyczny mózg, wszystko co się dzieje w ciele, zależy od jego wpływu. Konsultant Recall Healing pomaga klientom stać się świadomym przyczyn, dla których dane zachowanie lub schorzenie było dla tego mózgu właściwym rozwiązaniem. zazwyczaj jest to związane z pewnym emocjonalnym urazem, cyklem rocznicowym. Biologicznym Komórkowym Cyklem pamięciowym, historia rodziny. Podczas tego procesu klient, z pomocą konsultanta składa  całość fragmenty swojego życia, co pozwala zrozumieć dlaczego tak ono wygląda.
Pamiętaj, że:
- dla Twojego automatycznego mózgu inni ludzie  nie istnieją .Twój mózg tylko w twoim ciele może znaleźć rozwiązanie " zapisując w nim" nierozwiązany problem
- wybaczenie to osobisty proces. Nikt nie musi wiedzieć, że mu  wybaczasz
- Twój mózg tylko w twoim ciele może "zapisać"owoce tego wybaczenia.
Nasze postrzeganie rzeczywistości możemy porównać do góry lodowej to co wystaje nad powierzchnią góry lodowej to nasza świadomość, czyli to co widzimy, wygląd, pozory , która ma wpływ na nas w 10%. Pod powierzchnia jest to co nieświadome, czyli podświadomość, w skład, której wchodzą nasze doświadczenia, Projekt Cel- jest to cel nieświadomie przejęte przez dziecko, które przez całe życie będzie dążyć do jego realizacji. Wynika on ze zdarzeń i emocji, jakich doświadczali jego rodzice w okresie Programowania Celu. Ma na to wpływ 9 miesięcy przed poczęcie, poczęcie, ciąża, poród i pierwszy rok życia. Pierwsze prawo biologi:" Psychiczne konflikty rodziców staja się biologicznymi konfliktami dziecka. według Junga to co nie jest ujawnione w świadomości staje się naszym przeznaczeniem. Wpływ na nasze życie ma również to co wydarzyło się do trzeciego pokolenia. W czasie terapii unika się zaprzeczania, jak pojawia się smutek to go przeżywamy i uwalniamy. To co ubierzemy w słowa nie będzie nas prześladować.
Możliwość wystąpienia konfliktu biologicznego:

  1. Jednoczesne występowanie konfliktu programującego i aktywującego, DHS czyli gwałtowny, niespodziewany uraz psychiczny i emocjonalny.
  2. konflikt programujący wystąpił dawno temu, a konflikt aktywujący wystąpił teraz
  3. silny stres budzi wszystkie dawne konflikty


Projekt Cel   odkodowanie wzorcem narodzin

W Totalnej Biologii (Recall Healing) w celu odkodowania własnego wzorca narodzin używa się Projektu Cel. Uświadamiając sobie nasze programy z dzieciństwa  uwalniamy się od nich, od programów, schematów i wzorców sterujących naszym życiem, którymi obciążeni zostaliśmy w czasie okołoporodowym uwalniamy potencjał, z jakim przychodzimy na świat. Uświadamiając sobie, dlaczego i po co żyje zyskujemy dostęp do prawdziwej esencji. Zaczyna pojawia się w naszym życiu to, czego nam brakowało, zaczynamy aktywować swój własny, nienarzucony przez nikogo cel.

Podczas warsztatu będziemy omawiać plan celu, czyli podstawowy program - cel nieświadomy przyjęty przez dziecko w okresie okołoporodowym, które później, w całym swoim życiu dąży do jego realizacji. Cel ten wynika z atmosfery, zdarzeń i emocji, których doświadczali rodzice lub jedno z nich niedługo przed poczęciem dziecka, w chwili poczęcia, w okresie ciąży, podczas narodzin i w 1 roku po porodzie.

Każdy z nas realizuje cel zgodny z planem wykreowanym przez jego twórców - biologicznych rodziców. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to rodzice tworzą plan dla swojego dziecka i tym samym wyznaczają mu swój cel, zanim jeszcze przyjdzie na świat. Psychologiczny konflikt rodziców z okresu Projekt Cel staje się konfliktem ich dziecka. To wszystko dzieje się poza naszą świadomością i dopóki nie uświadomimy sobie tych mechanizmów jesteśmy zobowiązani do realizowania przypisanego nam przez rodziców celu.  
 
Totalna Biologia (zwana również Recall Healling) jest  kluczem do zrozumienia siebie i swoich bliskich oraz uświadomienia sobie, co tak naprawdę jest ważne dla naszego organizmu. Metoda ta polega ma przyjrzenie się naszemu życiu od strony zachodzących w nim procesów biologicznych, zachęcając tym samym do zmiany sposobu postrzegania naszego zdrowia i pojawiających się w naszym życiu chorób.

 Metoda Totalnej Biologii zmierza do odkodowania wzorca własnych narodzin. Nieświadomie przejęty przez nas w czasie okołoporodowym wzorzec narodzin wpływa na jakość naszego życia dyktując wybory, przekonania, sposoby reakcji oraz nawyki, jakim ulegamy w życiu.

Przez uwolnienie programów i schematów sterujących naszym życiem, którymi obciążeni zostaliśmy w czasie okołoporodowym uwalniamy potencjału, z jakim przychodzimy na świat. Uświadamiając sobie, dlaczego i po co żyjemy zyskujemy dostęp do prawdziwej esencji, zaczyna pojawia się w naszym życiu to, czego nam brakowało, zaczynamy aktywować swój własny, nienarzucony przez nikogo cel.

Podczas warsztatu będziemy przekodowywać wzorzec własnych narodzin przez doświadczenie ponownego porodu oraz omówienie planu celu, czyli podstawowego programu - celu nieświadomego przyjętego przez nas w okresie okołoporodowym, do którego realizacji dążymy później w całym swoim życiu. Cel ten wynika z atmosfery, zdarzeń i emocji, których doświadczali rodzice lub jedno z nich niedługo przed naszym poczęciem, w chwili poczęcia, w okresie ciąży, podczas narodzin i w 1 roku po porodzie.

Każdy z nas realizuje cel zgodny z planem wykreowanym przez jego twórców - biologicznych rodziców. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to rodzice tworzą plan dla swojego dziecka i tym samym wyznaczają mu swój cel, zanim jeszcze przyjdzie na świat. Psychologiczny konflikt rodziców z okresu Projekt Cel staje się konfliktem ich dziecka. To wszystko dzieje się poza naszą świadomością i dopóki nie uświadomimy sobie tych mechanizmów jesteśmy zobowiązani do realizowania przypisanego nam przez rodziców celu.

Totalna biologia (zwana również Recall Healling) jest kluczem do zrozumienia siebie i swoich bliskich oraz uświadomienia sobie, co tak naprawdę jest ważne dla naszego organizmu. Metoda ta polega ma przyjrzenie się naszemu życiu od strony zachodzących w nim procesów biologicznych, zachęcając tym samym do zmiany sposobu postrzegania naszego zdrowia i pojawiających się w naszym życiu chorób.

Na podstawie drzewa genealogicznego Agnieszka Ziembińska  prowadzi treningi oraz terapie indywidualne pomagające uświadomić sobie wpływ doświadczeń klanu rodzinnego na los następnych pokoleń oraz wskazujące możliwości przerwania niekorzystnych programów decydujących o jakości naszego życia.

 
Copyright2013 Spełnione marzenia - Agnieszka Ziembińska, Projekt graficzny: Monika Sadłowska