Psychoilogia

 

 

 Psychoterapia

 

Linki do plakatów
00. Ustawienia Hellingera

01. Projekt Cel
02. Drzewo Genealogiczne
03. Czy dobrze znasz historię rodziny swojego pochodzenia?
04. Depresja
05. Odkrywanie wzorców i przekonań powstałych w trakcie porodu
06. Praca z ciałem
07. Usuwanie traum z dzieciństwa i okresu dojrzewania
09. Jak wyjść z depresji poporodowej
10. Asertywność
11. Praca nad poczuciem własnej wartości
12. Daj na luz! Wizualizacja i relaksacja
13. Pomoc w przeżyciu żałoby po stracie bliskiej osoby
14. Uzdrawianie traum seksualnych
15. Warsztat o wdzięczności
16. Warsztat o wybaczaniu
17. Warsztaty dla dorosłych dzieci z rodzin alkoholowych i dysfunkcyjnych - DDA
18. Maska bez maski
19. Oswajanie śmierci